Joy Poinsettia Flag

Regular price $8.95

Beautiful red and white poinsettias 

Garden: 12x18"

House: 28x40"